ຂ່າວຫນ້າ 1

ຂ່າວລາວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາລະຫນ້າຮູ້

ຕົ້ນຫວ້ານນ້ຳ: ຊ່ວຍບໍາລຸງຫົວໃຈ, ຊ່ວຍບໍາລຸງກໍາລັງ ປະສາດ ແລະ ຫຼອດລົມ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດ
ເປັນພືດລົ້ມລຸກຫຼາຍປີ, ຕົ້ນສູງປະມານ 50-80 ຊມ, ມີເຫງົ້າຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມລວງຍາວຂະໜານກັບໜ້າດິນ, ຜິວນອກເປັນສີນໍ້າຕານອ່ອນ ຫຼື ນໍ້າຕານອົມບົວ, ມີຮາກຝອຍເປັນເສັ້ນນ້ອຍຕິດຢູ່ທົ່ວໄປຕາມເຫງົ້າ. ໃບດ່ຽວຈັບສະຫຼັບກັນຊ້າຍຂວາ,

ໃບອອກຈາກເຫງົ້າເປັນເສັ້ນຊື່ ແລະ ຍາວ, ປາຍໃບແຫຼມ ມີຂະໜາວ 1-2 ຊມ ແລະ ຍາວປະມານ 80-110 ຊມ. ຕົ້ນຫວ້ານນໍ້າອອກດອກເປັນຊໍ່, ແທງອອກມາຈາກເຫງົ້າ, ຊໍ່ດອກເປັນແທ່ງຊົງກະບອກ, ເປັນສີເຫຼືອງອອກຂຽວ, ດອກມີຂະໜາດ 0.7-1.5 ຊມ ແລະ ຍາວ 5-10 ຊມ. ໝາກຂອງຕົ້ນຫວ້ານນໍ້າແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍລັກສະນະຄືກັບລູກຂ່າງ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້
ຕົ້ນຫວ້ານໍ້າມີປະໂຫຍດຫຼາຍເຫງົ້າຂອງຕົ້ນຫວ້ານນໍ້າສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄລ່ຍຸງ ແລະ ແມງໄມ້ໄດ້, ຊ່ວຍປ້ອງກັນແມງໄມ້ມາກັດກິນເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຫງົ້າສົດເມື່ອນໍາມາສະກັດເອົານໍ້າມັນຫອມສະເຫີຍໂດຍການຕົ້ມກັ່ນຈະໄດ້ນໍ້າມັນຫອມລະເຫີຍ 0.17% ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ແຕ່ງກິ່ນເຄື່ອງສໍາອາງປະເພດສະບູ, ນໍ້າຫອມ ແລະ ໂລຊັ່ນຕ່າງໆໄດ້.

ນອກນີ້ຍັງມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງຄື: ຮາກ ຊ່ວຍບໍາລຸງຫົວໃຈ, ເຫງົ້າ ຊ່ວຍບໍາລຸງກໍາລັງ ປະສາດ ແລະ ຫຼອດລົມ, ໃຊ້ເປັນຢາພອກແກ້ອາການປວດຕາມຂໍ້ ແລະ ຕາມກ້າມເນື້ອ (ໃບ, ຮາກ, ເຫງົ້າ)…ສາມາດປູກຕົ້ນຫວ້ານນໍ້າເປັນໄມ້ປະດັບໄດ້.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ: – ສໍາຫຼັັບຜູ້ທີ່ເຫື່ອອອກງ່າຍບໍ່ຄວນໃຊ້ສະໝຸນໄພຊະນິດນີ້
ການຮັບປະທານເຫງົ້າຫວ້ານນໍ້າເກິນຂະໜາດອາດຈະເຮັດຮາກໄດ້ ແລະ ມີລາຍງານວ່າເຫງົ້າຫວ້ານນໍ້າມີສານ β-asarone ຊືື່ງມີຄວາມເປັນສານຜິດຕໍ່ຕັບ ແລະ ເປັນສານກໍ່ໃຫ້ເກິດມະເຮັງ.

ต้นว่านน้ำ