ຂ່າວຫນ້າ 1

ຂ່າວລາວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາລະຫນ້າຮູ້

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ຂອງແຂວງສາລະວັນ, ໄດ້ມີການສຳຫຼວດໂດຍຄະນະຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດຝຼັ່ງ

ພາຍໃນຖໍ້າທຳມະຊາດມີຄວາມຍາວ 4,630 ແມັດ, ທາງເດີນເຂົ້າຫາປາກຖໍ້າ ແມ່ນສະດວກສະບາຍປະມານ 30 ກວ່າກິໂລແມັດຈາກແຂວງສາລະວັນ (ເສັ້ນທາງໄປຫາຊາຍແດນຫວຽດນາມ), ສາມາດເຂົ້າຊົມໄດ້ສະເພາະຊວງລະດູແລ້ງເທົ່ານັ້ນ,ເພາະຍາມຝົນນໍ້າຈະໄຫຼແຮງ(ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄດ້) ແລະ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນມີນໍ້າຕົກຢູ່ປາກຖໍ້າດ້ານລຸມ ສູງປະມານ 20ກວ່າແມັດ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງໄດ້ເລີ່ມມີການພັດທະນາຈຳນວນຫນຶ່ງແລ້ວ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາໄຟຟ້າເຂົ້າໄປພາຍໃນຖໍ້າແລ້ວປະມານ 800 ແມັດ

ຖ້າຈະເຂົ້າໄປເລິກເກີນກວ່ານັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີຄົນນຳທາງ,ໄຟ ແລະ ຫມວກກັນກະທົບຕ້ອງມີໃຫ້ພ້ອມ ບາງຈຸດໃນຖໍ້າຕ້ອງໄດ້ລອຍນໍ້າເຂົ້າ ລອດ ແລະ ຄານໄປຕາມຊ່ອງແຄບຂອງຖໍ້າ

ບຸກຄົນມີຈຸດປະສົງຢາກເຂົ້າຊອດໄປອີກຟາກຫນຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,ຈິດໃຈແລະຕ້ອງໄດ້ຍ່າງກັບມາຈຸດປາກຖໍ້າ ຂື້ນ ແລະ ລົງພູອີກສອງຊົ່ວໂມງ.