ຂ່າວຫນ້າ 1

ຂ່າວລາວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາລະຫນ້າຮູ້

ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທີ 1 ເປີດດ່ານຮັບຄົນລາວຢາກກັບປະເທດ

ອັບເດດຂາເຂົ້າ-ຂາອອກດ່ານລາວ ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ ວັນທີ 25/06/2020 ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນລາວເປີດດ່ານແລ້ວ

ແຕ່ປະເທດປາຍທາງຍັງບໍ່ທັນເປີດເທື່ອເດີ້ໝາຍເຖິງຂ່າວທີ່ວ່າ 4 ເຂດດ່ານລາວທີ່ເປີດຫັ້ນແມ່ນແທ້ ແຕ່ປະເທດປາຍທາງເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນເປີດຮັບຄົນຈາກນອກປະເທດເທື່ອ

ສ່ວນຄຳຕອບວ່າມື້ໃດເປີດແມ່ນບໍ່ມີຄຳຕອບເທື່ອເດີ້ຖ້າຕໍ່ໄປ ຄົນລາວທີ່ເດີນທາງກັບປະເທດຈະຖືກກັກໂຕເພື່ອເບີ່ງອາການປະມານ 14 ວັນ ( ເພິ່ນວ່າລາວເຮົາພ້ອມເປິດດ່ານແລ້ວ ແຕ່ປະເທດໄທ​ຍັງບໍ່ພ້ອມເປິດລໍວັນທີ ​31/7/2020 ເພາະວ່າໄທເພີ່ມເວລາ ພ.ລ.ບ ອອກໄປອິກແລ້ວ )