ຂ່າວຫນ້າ 1

ຂ່າວລາວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາລະຫນ້າຮູ້

ແພດກມໍລາວ ຊ່ວຍຄົນເຈັບທີ່ຫລົງກືນ ກະແຈ ເອົາເຂົ້າໃນລຳຄໍ

ເວລາ 9:00 ເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 28/06/2020 ທີມງານພະແນກກະເພາະລຳໄສ້ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ໄດ້ຊ່ວຍເອົາວັດຖຸແປກປອມ(ກະແຈລົດຈັກ) ອອກໃຫ້ຄົນເຈັບ ນຳໂດຍ ອາຈານ ດຣ ແສງດາວ ພ້ອມທີມງານ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງ endoscopic ແລະ ການໃສ່ຢາສະຫລົບແບບ deep sedation ໂດຍໃຊ້ເວລາທັງໝົດປະມານ 10 ນາທີ ກໍ່ສຳເລັດ ແລະ ຄົນເຈັບປອດໄພດ້ວຍດີ