ຂ່າວຫນ້າ 1

ຂ່າວລາວ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ສາລະຫນ້າຮູ້

4 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ໃຊ້ໝໍ້ນັບໄຟທັນສະໄໝ

ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2020 ທີມງານຫ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາຊົນສຳພັນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ການຕິດຕັ້ງ ໝໍ້ນັບໄຟທັນສະໄໝ(Smart Meter) ຢູ່ບ້ານ ສີສັງວອນ ແລະ ບ້ານໜອງບອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ລວມເປັນ 20 ບ້ານ ຂອງເມືອງໄຊເສດຖາ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າໃຈ ທີ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມາປ່ຽນໝໍ້ນັບໄປເກົ່າເປັນ ໝໍ້ນັບໄຟທີ່ທັນສະໄໝ.

ໝໍ້ນັບໄຟທັນສະໄໝ ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ຫົວເວີຍ Huwei ຈາກ ສປ ຈີນ. ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2018 ເຊິ່ງກວມເອົາ 4 ຕົວເມືອງໃນຄື: ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ຽນຖ່າຍທັງໝົດ 500,000 ໜ່ວຍ. ປະຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ 2 ເມືອງຄື ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງສີສັດຕະນາກ.